Σπουδάζοντας Νομική και Μελετώντας Νομολογία

Η καταστρατήγηση των κανόνων και οι εγκληματικές πράξεις είναι κοινός τόπος σε ολόκληρη την υφήλιο. Ο ανθρώπινος πολιτισμός δεν φαίνεται πια να είναι και τόσο «πολιτισμένος». Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται η ανάγκη για λελογισμένη άσκηση εξουσίας και μη ανακλήσιμους νόμους και νομολογία που θα μπορούν να «διαφεντεύουν» τις διαβολικές ενέργειες και συμπεριφορές των ανθρώπων, εμποδίζοντας τους από το να τις υιοθετούν. Έτσι, ο νόμος μίας χώρας και η δικαστική ερμηνεία των νόμων, δηλαδή η νομολογία, μπορούν να σώσουν την κοινωνία από το να πάθει κακό. Συνεπώς, ο νόμος λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό μέσο που επιφέρει γόνιμες αλλαγές και ενθαρρύνει τη σφαιρική ανάπτυξη ολόκληρης της ανθρώπινης κοινότητας.
Μία επαγγελματική σταδιοδρομία στη νομική προσφέρει απέραντη πνευματική ικανοποίηση και εκτεταμένα οικονομικά οφέλη. Αυτό το επάγγελμα απαιτεί ανήσυχο πνεύμα και δυναμική προσωπικότητα που είναι αποφασισμένη να εργαστεί σκληρά με στόχο τη θετική αλλαγή στην κοινωνία. Η βιομηχανία άλλωστε του είδους προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες στους ικανούς και επιδέξιους. Σήμερα, παρουσιάζεται ζήτηση για καταρτισμένους και ταλαντούχους δικηγόρους που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε μία υπόθεση. Αποφασισμένοι να επιλύσουν προβλήματα και να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, οι φιλόδοξοι «εκκολαπτόμενοι» δικηγόροι οφείλουν να μελετήσουν εντατικά κατά τη διάρκεια της θητείας τους στις νομικές σχολές, έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τη λογική που διέπει τους νόμους, αλλά και τη νομολογια .
Οι νομικές σχολές του σήμερα είναι εκπαιδευτικοί οργανισμοί με κύρος που είναι αφιερωμένοι στη μετάδοση ολιστικών γνώσεων και στην λεπτομερή εξήγηση του νομικού επαγγέλματος. Ο αντικειμενικός τους σκοπός είναι η προαγωγή της κορυφαίου επιπέδου επιμόρφωσης και η «καλλιέργεια» νέων ταλέντων για μία πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Οι καθηγητές των σχολών καθοδηγούν τους σπουδαστές με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, αποτελώντας τους «μέντορές» τους σε όλα τα επαγγελματικά τους βήματα. Το διδακτικό προσωπικό είναι πεπειραμένο και άριστα καταρτισμένο, γνωρίζοντας στο έπακρο τη νομολογία και κατέχοντας ενδελεχώς το πνεύμα των νόμων.